Maarit Virta-Jämiä

Psykologi (dos., PsT) kouluttajapsykoterapeutti (kognitiivinen), neuropsykologian erikoispsykologi
Psykoterapia, työnohjaus, koulutus
Kielet: suomi
Puh. 040 777 8281
maarit.virta-jamia@resolvo.fi
Vain uusia työnohjausasiakkaita, lyhytterapiaan voi tilannetta kysyä, Kelan kuntoutuspsykoterapiaan tai neuropsykologiseen kuntoutukseen ei paikkoja

Lisätietoja

Olen koulutukseltani dosentti, psykologian tohtori, kouluttajapsykoterapeutti ja neuropsykologian erikoispsykologi (VET). Lisäksi minulla on täydennyskoulutuksena hypnoterapiakoulutus.

Minulla on pitkä psykologin työkokemus julkiselta puolelta, kolmannelta sektorilta ja yrittäjänä toimimisesta sekä lähes 10 vuotta yliopistonlehtorina toimisesta. Tutkimustyöni on keskittynyt ADHD:hen ja hypnoosiin. Julkaisuluetteloni löytyy täältä.

Minulla on psykoterapeutin koulutus kognitiivisesta psykoterapiasta mutta työotteeni on integratiivinen ja asiakaslähtöinen. Teoreettinen tausta on kognitiivisesta psykoterapiasta mutta käytetyt menetelmät riippuvat asiakkaan ongelmista ja siitä mikä on hänelle sopivaa ja hyödyllistä. Psykoterapiaan voidaan sopimuksen mukaan integroida esimerkiksi hypnoterapeuttista työskentelyä. Tyypillisiä terapiaan hakeutumisen syitä ovat ahdistuneisuus, pelot, itsetunto-ongelmat, traumat sekä masennus.

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa on orientaationi neuropsykoterapeuttinen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tilanteesta riippuen kuntoutus voi olla hyvinkin paljon psykoterapiasuuntautunutta mutta tarpeen mukaan käytän myös kognitiivisia harjoitteita. Asiakkaani tulevat yleensä joko maksusitoumuksella tai Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta. Otan vastaan kaikenlaisia neuropsykologisia asiakkaita, mutta olen erityisen perehtynyt neuropsykiatrisiin häiriöihin. Neuropsykologisia tutkimuksia en tee.

Hypnoosia voidaan käyttää osana psykologista tai psykoterapeuttista hoitoa. Lyhytinterventiossa (3-8 kertaa) keskitytään usein yksittäiseen asiaan, esimerkiksi esiintymisjännitykseen tai kapea-alaiseen fobiaan. Hypnoterapiaksi voidaan kutsua pidempää psykoterapeuttista hoitoa, jossa hypnoosi on yhtenä välineenä mukana. Hypnoosista löydät lisää tietoa Tieteellinen Hypnoosi ry:n sivuilta www.tieteellinenhypnoosi.fi

Vain uusia työnohjausasiakkaita lyhytterapiaan voi tilannetta kysyä, Kelan kuntoutuspsykoterapiaan tai neuropsykologiseen kuntoutukseen ei paikkoja.