Psykoterapia

Psykoterapiassa työstetään keskustelemalla mielen vaikeuksia psykologisin keinoin.
Psykoterapia perustuu luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Terapeutin ammattitaidon ja hyväksyvän myötätunnon avulla voidaan löytää uutta ymmärrystä oman mielen, tunne-elämän tai ihmissuhteiden ongelmiin. Psykoterapia etenee yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti etsimällä ja harjoittelemalla keinoja parempaan selviytymiseen ja mielekkään elämäntavan toteuttamiseen.

Resolvossa on mahdollisuus sekä lyhyeen että pitkään psykoterapiaan, katso tarkemmin Psykoterapeutit.

Katso ohjeet Kelan kuntoutusterapiaan hakemisesta:

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Tietoa HUS-alueen ostopalvelupsykoterapiasta:

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/hus-ostopalvelupsykoterapia/Pages/Yleist%c3%a4%20HUSin%20palvelusetelipsykoterapiasta.aspx

Myös Helsingin kaupunki voi myöntää asukkailleen ostopalveluterapiaa:

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/asiakkaan-tiedot-ja-oikeudet/palveluseteli

Ota yhteyttä

Katso tarkempi osaaminen