Neuropsykologia

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur image 3

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa pyritään lievittämään aivojen toimintahäiriöihin liittyviä vaikeuksia kognitiivisissa toiminnoissa tai tunne-elämässä. Tyypillisesti neuropsykologiseen kuntoutukseen hakeudutaan neurologisten sairauksien tai vammojen (esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat) jälkeen tai kehityksellisissä neuropsykiatrisissa häiriöissä (esimerkiksi ADHD ja autismikirjon häiriöt). Myös kehityksellisiin oppimisvaikeuksiin liittyen voi kuntoutus olla tarpeen.

Kuntoutus on usein pitkäkestoista ja tyypillisesti toteutuu kerran viikossa. Kuntoutus kohdentuu aina yksilöllisesti. Kohteena voi olla kognitiivisten toimintojen vaikeudet, kuten tarkkaavuus, muisti tai hahmottaminen. Kuntoutuksen kohteena voi olla myös tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen tai sosiaalinen kanssakäyminen. Usein henkilöllä on muuta samanaikaista psyykkistä oireilua, kuten masennusta tai ahdistuneisuutta. Tällöin neuropsykologisen kuntoutuksen ote voi olla enemmän psykoterapeuttinen.

Kuntoutukseen hakeudutaan tyypillisesti Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Neuropsykologisessa tutkimuksessa on ensin arvioitu kuntoutuksen tarve.

Resolvon neuropsykologeilla on pitkä kokemus työskentelystä sekä arvioinnissa että kuntoutuksessa. Neuropsykologimme ovat neuropsykologian erikoispsykologeja, joilla on psykoterapeutin koulutus tai he ovat psykoterapeuttikoulutuksessa. Tällä hetkellä emme tee neuropsykologisia tutkimuksia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur image 3

Ota yhteyttä

Katso tarkempi osaaminen