Työnohjaus

psykoterapia-1-8

Työnohjaus on sijoitus oman tai työntekijöiden työssä jaksamiseen ja kehittymiseen. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena ja se räätälöidään aina tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Resolvossa toimivilta asiantuntijoilta löytyy monipuolista ja vankkaa työnohjausosaamista. Psykoterapeuteille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarjoamme työnohjausta erilaisiin potilas- tai asiakasryhmiin liittyen, kuten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt, neuropsykiatriset ja neuropsykologiset oirekuvat, monimuotoinen traumatisoituminen ja vanhemmuuden kysymykset. Erilaisten kognitiivisen psykoterapiaviitekehyksen mukaisten työtapojen ja erityismenetelmien ohjaamisesta on useilla asiantuntijoilla pitkä kokemus.

Erilaisten työyhteisöjen, asiantuntijoiden ja yritysten johdon vuorovaikutuksen, työssä jaksamisen tai työn jäsentämisen ongelmatilanteisiin löytyy työnohjauksen asiantuntijaosaamista.

Työnohjausta on mahdollista saada sekä Resolvon tai asiakkaan omissa tiloissa toteutettuna tai tietoturvallisen etäyhteyden kautta.

psykoterapia-1-8

Ota yhteyttä

Katso tarkempi erityisosaaminen