Resolvo Ab

Centrum för expertis i psykoterapi och psykologi

Vid Resolvo arbetar experter på psykoterapi och psykiskt välmående. Vi erbjuder ett tryggt och konfidentiellt samarabetsförhållande och grundar vårt arbete på stark klinisk erfarenhet, aktuell vetenskaplig forskning och kontinuerlig utbildning.

Alla våra experter har yrkesutbildning inom hälsovården. Vi engagerar oss för målmedvetet samarbete kring individuella livskriser, mera komplicerade psykiska utmaningar och frågor kring arbetsvälmående samt fungerande arbetsgemenskaper.

Vi erbjuder också svenskspråking handledning och skolning, se våra experter.

Psykoterapia ja psykologipalvelut

Työnohjaus

Koulutus

Ajanvaraus

Ajanvaraus suoraan psykoterapeuteilta ja psykologeilta. Voit tiedustella myös etävastaanoton mahdollisuutta.